Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.11.2018 r.

Current report 61/2018

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 19.11.2018 r. na godzinę 13:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Attachments:

Legal basis:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

A person representing the Company:
Robert Ogrodnik, Operator systemu ESPI
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu