Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kontynuowanego po przerwie w dniu 03.12.2018r.

Current report 71/2018

Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku, niniejszym w załączniku przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które kontynuowało obrady po ogłoszonej przerwie w dniu 03.12.2018r.

Attachments:

Legal basis:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

A person representing the Company:
Robert Ogrodnik, Operator systemu ESPI
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu