Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE (Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE)

Current report 11/2019

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _kod rejestru: 14618005_ z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.04.2019 r. _piątek_ na godzinę 10:00 _początek rejestracji godz. 9:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Legal basis:: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 187′ 6

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _corporate ID code:14618005_, registered address: Narva mnt 5, Tallinn, Harju county, 10117, the Republic of Estonia, is convened by the Management Board of the Company. The date of the Meeting is 19 April 2019, Friday; time – 10:00 _registration starts at 9:30_. The Extraordinary General Meeting of Shareholders will take place in Płock, on Padlewskiego Street 18C, 09-402.

The full text of the announcement on convening the Extraordinary General Meeting is attached to this report.

Legal basis: Securities Market Act § 187′ 6

Attachments:

Legal basis:
Inne uregulowania.

A person representing the Company:
Robert Ogrodnik, Operator systemu ESPI
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu