Ustalenie ceny emisyjnej

Zarząd Spółki Zakłady Mięsne Herman S.A. podjął w dniu 14.11.2007 uchwałę nr 1 w sprawie określenia ceny emisyjnej akcji serii D, oferowanych w trybie oferty publicznej, na podstawie prospektu emisyjnego, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 października 2007, na kwotę 1,8 PLN /słownie: jeden złoty i osiemdziesiąt groszy/ za jedną akcję.

 

Załącznik: