Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A., zgodnie z paragrafem 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego. Treść oświadczenia stanowi załącznik do komunikatu.

 

Załącznik: