Korekta numeru raportu bieżącego z dnia 2.06.2023 r. Correction of the current report number of June 2, 2023.

Current report 5/2023

Zarząd Investment Friends Capital SE niniejszym informuje, że RB 3/2023 z dnia 2 czerwca 2023 r. w wyniku oczywistej pomyłki pisarskiej ma błędny numer. Raport powinien mieć numer RB 4/2023. Treść raportu nie uległa zmianie.

The Management Board of Investment Friends Capital SE hereby informs that current report no. 3/2023 of June 2, 2023 has an incorrect number as a result of an obvious typographical error. The report should have the number: 4/2023. The content of the report has not changed.

Legal basis:
Other regulations

A person representing the Company:
Damian Patrowicz, Member of the Management Board