Information on the illegal suspension of the Issuer’s quotes

Current report 1/2023 Zarząd Investment Friends Capital SE informuje, iż w związku z żądaniem osoby podającej się za pełnomocnika polskiej Komisji Nadzoru Finansowego _nieustalonej z imienia i nazwiska_ wysłanym do Giełdy Papierów Wartościowych notowania Emitenta pozostają zawieszone od dnia 30 marca 2022 roku. Jednocześnie odpowiadając na niektóre pytania Akcjonariuszy, Zarząd…

Updating the Information Document

Current report 8/2022 In reference to the current report No. 12/2021 of November 2, 2021, the Management Board of Investment Friends Capital SE publishes the Supplement No. 1 to the Information Document referred to in Art. 1 point 5 sec. g_ REGULATION _EU_ 2017/1129 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF…