Investment Friends Capital SE – informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

EBI Current report 1/2021 Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Investment Friends Capital SE przekazuje informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021 POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI 1.1. Spółka prowadzi sprawną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, rzetelnie informując o sprawach jej dotyczących.…

Quarterly Report Q 3/2020

Quarterly Report Q 3/2020 Attachments: Quarterly Report za III kwartały roku obrotowego 2020/2021 w j.polskim (PL__IFCAPITAL_SE_01.07.2020_-_31.03.2021) Quarterly Report za III kwartały roku obrotowego 2020/2021 w j.angielskim (ANG__IFCAPITAL_SE_01.07.2020_-_31.03.2021) A person representing the Company: Damian Patrowicz, Member of the Management Board